Hållbar produktivitet

 

Sätten vi arbetar på är under kontinuerlig förändring. Vi går mot mer stillasittande gnuggande av geniknölarna, mer press på att leverera och prestera, och en uppkopplad tillvaro som sakta men säkert suddar ut gränserna mellan arbetsliv och fritid. En icke-fungerande företagshälsa leder till stressade och i värsta fall utbrända medarbetare och ett företag som med tiden tappar den gnista som en gång i tiden sken bland de anställda.

Prestation utan återhämtning är i längden inte hållbart, det krävs riktad och medveten fokus på anställdas välmående och hälsa. Välmående anställda är en konkurrenskraftig tillgång. PlanetPeople kan nu i samarbete med finska Firstbeat presentera Firstbeat Livsstilsanalys, ett smart och datadrivet sätt att mäta och förbättra sina anställdas hälsa.

Med Firstbeat gör du anpassade och individuella mätningar av dina anställdas hälsa.

Kontrollera stress
Mät stressnivåer under dygnet, få en överblick över positiv kontra skadlig stress. Du hjälper anställda behärska sin stress, begå färre misstag på arbetet och identifiera de faktorer som bidrar till onödig stress under arbetstid och fritid.

Bättre återhämtning
Öka förståelsen kring bättre återhämtning. Bättre återhämtning och bra sovvanor resulterar i mer energiska, fokuserade och motiverade anställda.

Motionera rätt
Identifiera den optimala motionsnivån för varje anställd. Våra resultat visar att medvetenhet om hur anpassad motion kan förbättra tillvaron leder till att det personliga intresset av att motionera ökar bland de anställda.

Firstbeat Livsstilsanalys är en personlig 3-dagars mätning som ger de anställda möjlighet att se hur även de små valen i vardagen får betydelse för deras prestation, lycka och välmående. Du får på pappret reda på hur din företagshälsa ser ut, var dess starka sidor finns och var och hur den kan förbättras.