Livsstilsanalyser

 

MIND:SMART är en helhetslösning för att konkret och effektivt mäta och förbättra företagshälsan ute på arbetsplatser. Tillsammans med finska Firstbeat erbjuder vi tjänsten Livsstilsanalys, där vi under tre dygn utför individuella mätningar av anställdas stress, återhämtning och sömn. Med detaljerad och skräddarsydd feedback och detaljerade rapporter kan vi hjälpa anställda att fatta de rätta besluten i tillvaron som leder till ett högre välmående, mindre stress i vardagen och bättre prestation i arbetslivet.

Stress är en epidemi som sprider sig världen över, och företag behöver hjälpmedel för att hålla sina anställda produktiva, motiverade och lyckliga. MIND:SMART ger dig och dina anställda konkret data och förslag på hur just ni blir era bästa jag, både privat och på arbetet.


Tveka inte att höra av er direkt till oss för fler frågor.