Instruktioner för Livsstilsanalys

Här hittar du mer information om hur en Livsstilsanalys genomförs, vad som gäller och vad du behöver känna till för att få ett optimalt resultat.

Personliga uppgifer

För att vi och Firstbeat skall kunna leverera en Livsstilsanalys måste du ge oss vissa personliga uppgifter som exempelvis; namn, födelsedata, kön, fysisk aktivitetsnivå, adress, osv. Genom att genomföra en beställning ger du oss ditt medgivande. Utan detta medgivande kan vi inte leverar tjänsten. Du kan läsa mer om varför och hur vi hanterar dina uppgifter här.

 

Beställ en Livsstilsanalys

Som privatperson kan du beställa och betala din Livsstilsanalys i vår online-shop. Som anställd beställer och betalar din arbetsgivare för din Livsstilsanalys.

Efter mottagen beställning kommer du att få en länk från Firstbeat Service Center där du får ange var mätinstrumentet (BodyGuard 2) skall skickas. 

När ditt paket är på väg får du ett välkomstmail som innehåller information om din mätning, en länk där du skall fylla i personlig bakgrundsinformation och göra löpande journalanteckningar under själva undersökningen

Genomför en mätning

En mätning bör innefatta två arbetsdagar och en helgdag och genomförs under dag och natt. Påbörja mätningen på första morgonen. I videon finns instruktioner för hur du fäster din BodyGuard på kroppen. 

Glöm inte att fylla i din personliga bakgrundsinformation samt göra dina löpande journalanteckningar via länken som du fick i ditt välkomstmail.

 

Vill du veta din konditionsnivå?

Konditionsnivå är en ny funktion till Firstbeat Livsstilsanalys som ger en exakt uppskattning av din konditionsnivå under tiden du utför en 30 min rask promenad. 

En uppskattning av konditionsnivån motiverar alla, oavsett konditionsnivå, att prioritera vardagsmotion. Att förbättra konditionen är en essentiell del av helhetsmässigt välmående, eftersom det är vetenskapligt bevisat att dem som är vid god kondition stressar mindre och återhämtar sig bättre under sömnperioden, än dem som inte motionerar kontinuerligt.

I ditt välkomstmail hittar du information om hur mätningen genomförs.

 

Efter mätningen

Efter mätningen använder du det förfrankerade svarskuvertet för att returnera din BodyGurad. När dina rapporter är klara kommer du att bli kontaktad av en av våra specialister för en professionel återkoppling. Alternativt kallar din arbetsgivare till möte för återkoppling i grupp och/eller individuell återkoppling.

 

Vanliga frågor

Hur och var ska elektroderna fästas?

Fäst elektroderna i kabeln och i enhetens ände. Ta bort elektrodernas skyddshölje. Fäst enheten på höger sida av kroppen under nyckelbenet och kabeländen över revbenen på vänster sida. Se till att elektroderna sitter fast ordentligt och har kontakt med huden. För att förbättra kontakten kan det vara nödvändigt att raka bort eventuellt hår från kontaktområdet.

Elektroder och hudirritation

Skulle gelén som sitter på elektroderna irritera huden kan du flytta dem smått. För att undvika irritation, torka huden ren och torr efter att du har tagit bort elektroderna. Om elektroderna orsakar utslag, om irritationen är signifikant eller om du misstänker en allergisk reaktion bör du avsluta mätningen genast och rengöra huden väl efteråt. Vid behov kontakta en läkare.

Hur fäster man Bodyguard-enheten?

Bodyguard 2 (en kabel):

Enhetens större del ska fästas på höger sida av kroppen under nyckelbenet och kabeländen på vänster sida över revbenen.

Att tänka på om Bodyguard-enheten inte fungerar

Om du inte ser den gröna lampan blinka under mätningen bör du först kontrollera igen i ett mörkare rum. Detta beror på att LED-lampan är ganska svag och inte alltid ses i dagsljuset. Om LED-lampan inte blinkar alls kontrollerar du att elektroderna är ordentligt fastsatta och att de har ordentlig kontakt med huden. Om elektroderna lossnar, byt dem. Raka även bort eventuellt hår på området. Kontrollera också att enheten är ansluten på rätt sätt.

Om enhetens lampa slutar blinka under träningen:

Stark svettning (till exempel under träning) samt värme och fukt kan försvaga elektrodens kontakt med kroppen, vilket kan leda till att den tappar hjärtfrekvenssignalen och slutar att blinka. Innan mätningen fortsätter ska du noggrant rengöra och torka både enheten och huden. Byt också elektroder.

Enheten börjar inte blinka efter dusch:

Om din hud fortfarande är våt eller fuktig efter en dusch kan elektroden ha svårt att mäta hjärtfrekvenssignalen. Det är även viktigt att låta den fuktgivande krämen absorberas ordentligt. Efter dusch, torka huden väl och vänta tills fuktkrämen är fullt absorberad av huden. Byt också elektroderna. Om enheten inte börjar blinka direkt, låt den sitta kvar och vänta en halvtimme.

Om enheten fortfarande inte fungerar som den ska bör du kontakta oss.

Vad ska göras om jag inte kan utföra mätningen under de fastställda datumen?

Vänligen kontakta oss och så kan vi lösa ett nytt datum.

Kan enheten bäras i duschen eller i bastu?

Firstbeat Bodyguard är vattenavvisande och går att använda under träning, men den är inte vattentät och bör därför inte användas i dusch, i bastu eller under simning.

Kan jag göra mätningen när jag är sjuk?

Det rekommenderas inte att du gör mätningen när du är sjuk eftersom sjukdom är en påtaglig stressfaktor för kroppen. Resultaten av mätningen kan då vara missvisande och ge ett mycket sämre resultat än om du vore frisk.

Kan jag bära Firstbeat Bodyguard under en flygning?

Med tanke på den höga säkerhet som råder vid flygningar är det inte rekommenderat att bära mätinstrumenten när du reser via flyg. Att gå igenom säkerhetskontrollen med enheten kan också påverka mätningen på oförväntade sätt. Vid flygning är det därför bäst att ta av sig enheten och elektroderna och ta på dem igen när du landat.

Kan jag bära andra pulsmätare samtidigt som Firstbeat Bodyguard?

Ja. Firstbeat Bodyguard samlar enbart in information från elektroderna och kan därför inte påverkas av annan utrustning (och heller inte påverka annan utrustnings mätningar). Var bara försiktig med eventuellt trassel av kablar.

Ska elektroderna returneras tillsammans med Firstbeat Bodyguard?

Nej, källsortera elektroderna tillsammans med övrigt avfall hemma.