Livsstilsanalys för dig som privatperson.

Med vår livsstilsanalys för privatpersoner får du kunskapen och verktygen för att förbättra din hälsa, välbefinnande och träning. Analysen pågår under 72 timmar och ger dig information om:

Balansen mellan stress och återhämtning

Du får data på hur mycket stress du utsätts för och hur väl din kropp återhämtar sig. Med hjälp av teknik som läser av din hjärtfrekvens identifieras positiv och negativ stress i vardagen och du får en individuell bild över det autonoma nervsystemets reglering av stress i kroppen. Med hjälp av data kan du identifiera vilka händelser och situationer som orsakar negativ stress i din vardag och få hjälp med att hantera dem.

Din sömn och återhämtning

Vila och återhämtning är väldigt viktigt för din hälsa och prestation. Du får se om du får tillräckligt med vila och återhämtning i relation till hur mycket av kroppens resurser du förbrukar under dagen. Du får även detaljerad information om din sömn - om du sover tillräckligt länge, och hur kvaliteten på din sömn är.

Effekten träning har på din hälsa

Analysen hjälper dig att hitta den optimala nivån och träningsformen för just dig. Du får även se effekten av hur fysiskt aktivitet, kaloriförbrukning och dagliga steg påverkar din hälsa. Med personlig och individuell information om hur motion påverkar ditt välbefinnande finner många en ökad motivation för träning och motion.

Din konditionsnivå

Genom att gå en rask 30 minuters promenad kan du få en exakt uppskattning av din konditionsnivå och hur väl du ligger till i förhållande till andra i samma ålder och av samma kön. Testet mäter din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) och huruvida din konditionsnivå är tillräcklig för att främja en god hälsa.

Din dagliga energiförbrukning och dess påverkan på din kropps resurser

Se hur mycket energi som går åt vid olika aktiviteter i din vardag och hur det påverkar dina energinivåer. Lär dig tillhandahålla med den dagliga energin på ett smart sätt.

I tjänsten ingår även ett samtal med en specialist samt rekommendationer på förändringar du kan göra för att förbättra ditt välmående utifrån resultaten av din analys.