Om Oss

PlanetPeople AB bildades 2008 av Per-Olof Hall. Sedan företagets start har fokus varit på arbetsmiljöfrågor och hur hållbara arbetsplatser skapas. Under åren har en mängd företag från olika branscher fått hjälp av PlanetPeople med att hantera de flesta förekommande arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverket ställer höga krav genom olika föreskrifter på att arbetsgivaren skall organisera och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att de anställdas arbetsrelaterade stress minimeras. Vi menar att frågan om stress är större än arbetsplatsen då stress uppstår genom en mängd olika faktorer och olika livsstilsval som individen gör under dygnets alla timmar.

Då upplevelsen av stress är högst personlig är det tydligt att det behövs mätas individuella faktorer som påverkar den totala stressnivån. Genom en personlig mätning blir det tydligt för individen vad deras kropp faktisk säger om vad som skapar stress i deras liv vilket i sin tur skapar förutsättningar för förändringar. 

I takt med att stressrelaterade sjukskrivningar har skjutit i höjden de senaste åren har vi märkt en stor efterfrågan på stresshanteringstjänster från våra kunder. För att bättre kunna kommunicera vårt erbjudande och möta efterfrågan lanserar vi hösten 2018 vårt nya varumärke och program MIND:SMART som bland annat inkluderar en livsstilsanalys från finska Firstbeat Technologies.