Vetenskap - Mindfulness

MBSR eller Mindfulness Based Stress Reduction har utvecklats av Stress Reduction Clinic på University of Massachusetts Medical Center av Dr Jon Kabat-Zinn sedan 1979. 

Enligt American Mindfulness Research Association har över 4000 vetenskapliga artiklar om mindfulness publicerats varav hälften under de senaste fyra åren. Utöver dessa vetenskapliga artiklar har det publicerats ett antal så kallade "meta-studier" där man har studerat ett antal effekter av mindfulness. 

Nedan presenterar vi några studier och allmänna artiklar som vi speciellt tycker är relevanta